Alternativ opplæringsarena

En tilpasset skolehverdag

Elevene kan være her fulltid eller deltid, alt etter behov.  

Sammen med ordinær skole utarbeides en IOP (Individuell opplæringsplan).  

Dagtilbudet tilrettelegges hver enkelt elevs behov. En kombinasjon av teoretiske fag og læring gjennom mestring gjennom aktiviteter og/- eller arbeidstrening..  

Målgruppen er primært for barn og ungdom fra grunnskolen til videregående skole, med forskjellige typer atferdsvansker, eller som har behov for et alternativt tilbud.  

Vi er en stabil personalgruppe med trygge, tydelige voksenpersoner..  

 • Våre ansatte har kursing i Traumebevist omsorg og arbeid med barn og unge med atferd som utfordrer – sinne og aggresjon..  
 • ART (Aggression Replacement Training).  
 • Vi har godkjente ART- instruktører og trener på sosial ferdighetstrening, sinnekontroll og moralsk resonering i gruppe og/eller med komponenter fra ART.  
 

Våre ansatte

Vi har pedagog, vernepleier og barnevernspedagoger ansatt hos oss. I tillegg har flere av våre ansatte yrkesfaglige utdannelser innenfor mange ulike fagfelt. (mekaniske fag, elektriker, snekker, idrettsfag, hestefag osv.) Noe som vi bruker aktivt i aktiviteter og arbeidstrening. Gjennom disse aktivitetene har elevene mulighet til å prøve seg i ulike yrkesgrupper, noe som kan hjelpe de til å velge riktig yrkesretning senere i livet.

 
 

Andre aktiviteter

 • Båtturer i skjærgården, fisking, krabbe/hummerfiske.
 • Vi disponerer jaktterreng, og de elevene som er interessert, kan være med å delta på ulike jakt. (villsvin, rådyr, fugl, rev etc)
 • Verksted: Med mulighet for mekking på ulike mekaniske kjøretøy.
 • Øvelseskjøring:Bil klasse B, lett MC og traktor.
 • Musikkverksted: Mange ulike instrumenter.
 • Ansatte med erfaring innenfor musikk.
 • Dyr: Vi har flere hunder på gården, som er trent i ulike typer hundesporter.
 • Trening: Medlemskap i treningsstudio. Ansatte med kunnskap innenfor trening.