Referanser

Vi var i en situasjon hvor ungen vår ikke passet inn i ordinær skole. Skolehverdagen er faktisk ikke tilpasset alle, og ressursene er ikke alltid på plass. Han har ADHD, var ukonsentrert og reagerte raskt aggressivt. Han ble ble oppfattet som voldelig mot lærere, og kom på kant med de fleste av dem etter overgangen til ungdomsskolen. Det var få voksne der han hadde tillit til.

Heldigvis for oss og for han, tok skolen valget med å skaffe en plass til vår sønn på Roberg Gård.  

Etter første besøk sammen med skolen gav han uttrykk for at dette ville han. På gården fikk han noen faste voksne å forholde seg til, tilrettelagt opplæring og en skolehverdag hvor det alltid var noe å glede seg til. Han ble hentet hver morgen og kjørt hjem etter skoledagens slutt, trygge og gode rutiner. Roberg Gård har hele tiden stilt opp og fulgt opp alle tilbakemeldinger skolen har gitt for å få best mulig faglig utbytte, og i samarbeid med skolen tilpasset der det er behov.

Roberg Gård har tilrettelagt hverdagen med teori og praksis i oppgavene etter hva som er mulig å få gjennomført. Etter ett par måneder så vi virkelig forskjell. Aggresjonen forsvant, evnen til konsentrasjon økte og trivselen var på topp. Vi fikk tilbake gutten vår, og sånn har det bare fortsatt. Redningen vår var Roberg gård, de ansatte der, og kompetansen de til sammen har. 

Det har hele tiden vært god og jevn kontakt mellom skole, Roberg Gård og hjemmet. Vi har aldri vært i tvil på om vi kan ta kontakt, og vi har vært åpne om alle problemer som kunne oppstå. Og vi har fått like stor tillit tilbake. Samarbeidet har vært en glede og veldig konstruktivt. 

Nå skal poden ut i den store verden og begynne videregående. På grunn av Roberg Gård har han nå en mulighet til å takle dette. De har vært med hele veien og gjort sitt for å forberede denne nye store overgangen. Vi vet selvsagt ikke hvordan det kommer til å ta i vei, men vi vet at grunnlaget for en god overgang er lagt, og at nå er det opp til han, nå som ung voksen, hvordan det vil gå videre. Han kommer alltid til å ha de gode opplevelsene fra Roberg Gård i ryggsekken. Ikke føle seg utenfor, at han ikke er som alle andre, eller at han ikke kan mestre noe. Og han vet det finnes voksne som kan stoles på,  som ser han for den han han er, får fram de evnene han har, også i skolehverdagen. Dette grunnlaget er det viktigste han kan ta med seg videre.

  • Mor til gutt 16år