Skole

Opplæringstilbud

En tilpasset skolehverdag

 • Elevene kan være her fulltid eller deltid, alt etter behov.  
 • Sammen med ordinær skole utarbeides en IOP (Individuell opplæringsplan).  
 • Dagtilbudet tilrettelegges hver enkelt elevs behov. En kombinasjon av teoretiske fag og læring gjennom mestring gjennom aktiviteter og/- eller arbeidstrening..  
 • Målgruppen er primært for barn og ungdom fra grunnskolen til videregående skole, med forskjellige typer atferdsvansker, eller som har behov for et alternativt tilbud.  
 • Vi er en stabil personalgruppe med trygge, tydelige voksenpersoner..  
 • Våre ansatte har kursing i Traumebevist omsorg og
  arbeid med barn og unge med atferd som utfordrer – sinne og aggresjon..  
 • ART (Aggression Replacement Training).  
 • Vi har godkjente ART- instruktører og trener på sosial ferdighetstrening,
  sinnekontroll og moralsk resonering i gruppe og/eller med komponenter fra ART.  
 • Vi har pedagog, vernepleier og barnevernspedagoger ansatt hos oss. I tillegg har flere av våre ansatte yrkesfaglige utdannelser innenfor mange ulike fagfelt. (mekaniske fag, elektriker, snekker, idrettsfag, hestefag osv.) Noe som vi bruker aktivt i aktiviteter og arbeidstrening. Gjennom disse aktivitetene har elevene mulighet til å prøve seg i ulike yrkesgrupper, noe som kan hjelpe de til å velge riktig yrkesretning senere i livet.

Andre aktiviteter

 • Båtturer i skjærgården, fisking, krabbe/hummerfiske.
 • Vi disponerer jaktterreng, og de elevene som
  er interessert, kan være med å delta på ulike jakt. (villsvin, rådyr, fugl, rev etc)
 • Verksted: Med mulighet for mekking på ulike
  mekaniske kjøretøy.
 • Øvelseskjøring:Bil klasse B, lett MC og traktor.
 • Musikkverksted: Mange ulike instrumenter. Ansatte
  med erfaring innenfor musikk.
 • Dyr: Vi har flere hunder på gården, som er trent i
  ulike typer hundesporter.
 • Trening: Medlemskap i treningsstudio. Ansatte med
  kunnskap innenfor trening.