Dagtilbud

Vårt dagtilbud et supplerende opplæringstilbud, der vi i samarbeid med skolen utformer et opplegg der hovedmålet er å få elevene tilbake til skolen.

Målgruppen er primært for barn og undom fra grunnskolen til videregående skole, med forskjellige typer atferdsvansker, eller som har behov for et alternativt tilbud.

Dagtilbudet tilrettelegges hver enkelt elevs behov. En kombinasjon av teoretiske fag og læring gjennom mestring gjennom aktiviteter og/- eller arbeidstrening.

Vi har godkjente ART- instruktører og trener på sosial ferdighetstrening, sinnekontroll og moralsk resonering i gruppe og 1:1.