Roberg gård har drevert dag- og heldøgnstilbud siden 2002, primært for barn og undom fra grunnskolen til videregående skole.

Målgruppen har vært barn og ungdom med ulike typer atferdsvansker, eller som har behov for et alternativt tilbud.

Tidligere holdt vi til på
Roberg gård i Slagen, Tønsberg. Vi flyttet virksomheten til et småbruk i Re kommune januar 2016.

Småbruket ligger landlig til og består av hovedhus, sidebygning, sveiseverksted, låve og en del andre mindre bygninger.
Vi er en stabil
personalgruppe med tydelige voksne. De som jobber hos Roberg gård har ulik utdannelse og yrkeserfaring. Mange har utdanning og erfaring innen barnevern, helse- og omsorgstjenester, men vi har også voksne med andre yrkesbakgrunner. Vi bruker ART (Aggression Replacement Training) som en viktig plattform for ferdighetstrening. 
I tillegg til det
pedagogiske arbeidet, har våre ansatte stort fokus på sosial ferdighet- og mestringstrening gjennom ulike aktiviteter.


Roberg gård AS
Daglig leder
Fred Olav Bore
mobil/e-post
+47 975 36 122
post@roberggard.no