Hjem

Et alternativt opplæringtilbud

Roberg Gård

Roberg Gård AS tilbyr dag- og heldøgnstilbud for barn og ungdom.

Målgruppen er barn og undom med ulike typer atferdsproblematikk, eller som har behov for et alternativt tilbud.

Vår filosofi

Et opplæringstilbud hvor alle er med

For oss på Roberg er det viktig å kunne tilby et supplerende opplæringstilbud, hvor vi i samarbeid med skolen utformer et opplegg der hovedmålet er å få elevene tilbake til skolen.

Målgruppen er primært for barn og undom fra grunnskolen til videregående skole, med forskjellige typer atferdsvansker, eller som har behov for et alternativt tilbud.

Dagtilbudet tilrettelegges hver enkelt elevs behov. En kombinasjon av teoretiske fag og læring gjennom mestring gjennom aktiviteter og/- eller arbeidstrening.

Vi har godkjente ART- instruktører og trener på sosial ferdighetstrening, sinnekontroll og moralsk resonering i gruppe og 1:1.

Mestring

Faglig kompetanse

Tilpasset tilbud