Lokalisering
Vi holder til i Re kommune i Vestfold, ca 3 km fra Kopstadkrysset E18.


Roberg gård tilbyr dag- og heldøgnstilbud for barn og ungdom.

Målgruppen er barn og undom med ulike typer atferdsproblematikk, eller som har behov for et alternativt tilbud.

Vi har bred
kompetanse og lang erfaring med ulik problematikk.

Godkjente
ART- instruktrører.

Stort fokus på
mestring og brukermedvirkning.
Roberg gård AS
Daglig leder
Fred Olav Bore
mobil/e-post
+47 975 36 122
post@roberggard.no